1. Over Sputnik Jewelry V.O.F.

Sputnik Jewelry V.O.F. (hierna: “Sputnik Jewelry”, “wij”, “ons”) is gevestigd aan de Burgemeester Meineszlaan 85-a, 3022 BD, Nederland en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder het nummer 66517117. Vragen over deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) kunnen worden gesteld via info@sputnikjewelry.com.

 1. Deze Privacyverklaring

De bescherming van jouw persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) is voor ons belangrijk. In deze Privacyverklaring willen wij je dan ook informeren over de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van jouw Persoonsgegevens door Sputnik Jewelry, bijvoorbeeld wanneer je een order plaatst of wanneer je onze website www.sputnikjewelry.com (hierna: “Website”) bezoekt.

Lees deze Privacyverklaring goed door. Heb je vragen? Dan beantwoorden wij die graag. Je kunt ons mailen via info@sputnikjewelry.com.

Deze Privacyverklaring kun je inzien, downloaden en printen via onze Website.

 1. Persoonsgegevens

Met Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens hebben betrekking op een persoon, de betrokkene (hierna: “Betrokkene”). Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook bijvoorbeeld jouw IP-adres.

 1. Het verwerken van Persoonsgegevens door Sputnik Jewelry

Het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt ook wel “verwerken” genoemd. Zo verwerken wij jouw Persoonsgegevens wanneer je een order bij ons plaatst, wanneer je onze Website bezoekt, of wanneer je jouw Persoonsgegevens telefonisch of per e-mail (vrijwillig) aan ons verstrekt. Jij hebt altijd zelf de keuze om jouw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Toch willen wij je erop wijzen dat wij in sommige gevallen niet zonder jouw Persoonsgegevens kunnen. Bijvoorbeeld als we jouw order willen verwerker.

 1. Categorieën van Persoonsgegevens en bijbehorende doeleinden

Persoonsgegevens

Verwerkingsdoel

NAWTE-gegevens

(Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)

 • Om vragen die je aan ons stelt te kunnen beantwoorden;
 • Om een account voor jou aan te kunnen maken, zodat je jouw orders kunt beheren;
 • Om een order die je bij ons plaatst te kunnen verwerken;
 • Om een retour af te kunnen wikkelen;
 • Om je te kunnen informeren over Sputnik Jewelry en om je gericht aanbiedingen te kunnen doen (direct marketing).

Foto’s (alleen als jij of iemand die iets voor jou uitzoekt die aan ons verstrekt)

 • Om te kunnen adviseren welk sieraad mooi zou staan/passen.
 1. Wettelijke grondslag

Wij hebben een wettelijke grondslag nodig om jouw Persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij verwerken jouw Persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen:

 • op basis van expliciete toestemming, bijvoorbeeld wanneer je expliciete toestemming geeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven;
 • in het kader van het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit als je een order plaatst;
 • op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan wettelijke administratieverplichtingen, of
 • op grond van een gerechtvaardigd belang.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw Persoonsgegevens te verwerken in het kader van het versturen van direct marketingberichten aan jou. Zonder jouw persoonsgegevens kunnen wij je niet informeren over Sputnik Jewelry en geen aanbiedingen doen. Wij zullen altijd voorafgaand aan de verwerking van je Persoonsgegevens voor direct marketingactiviteiten altijd een afweging maken tussen jouw belangen en onze belangen.

 1. Het verstrekken van jouw Persoonsgegevens aan derden

We zullen jouw Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je hiervoor jouw toestemming hebt verstrekt, wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn, of dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst (zoals het verstrekken van jouw naam, adres, woonplaats en e-mailadres aan de vervoerder die zorgt dat jouw order bij je wordt bezorgd). Jouw Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Sputnik Jewelry heeft geen invloed op deze websites. Wij adviseren je om de privacyverklaring van de desbetreffende websiteaanbieder te raadplegen voor meer informatie over het doel en de omvang van de te verwerken Persoonsgegevens, jouw rechten en de mogelijke instellingen ter bescherming van jouw privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de wijze waarop deze websiteaanbieders jouw Persoonsgegevens verwerken.

 1. Het gebruik van de Website door minderjarigen

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, mag je jouw Persoonsgegevens alleen via deze Website aan ons verstrekken nadat je hiervoor toestemming hebt verkregen van jouw ouder(s) of jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) en nadat hij/zij kennis heeft/hebben genomen van deze Privacyverklaring.

 1. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw Persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder tegen verlies, manipulatie of onbevoegde toegang. We updaten onze beveiligingsmaatregelen regelmatig. Desondanks wijzen we erop dat er veiligheidsrisico’s verbonden zijn aan de gegevensoverdracht via internet waardoor wij een volledige bescherming tegen toegang door derden niet kunnen garanderen.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de bovenstaande doeleinden en/of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 1. Rechten van Betrokkenen

Op grond van de toepasselijke privacywetgeving heb je als Betrokkene een aantal rechten:

 • het recht op inzage in de Persoonsgegevens die wij van en/of over jou hebben;
 • het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens die wij van en/of over jou hebben;
 • onder bepaalde omstandigheden, het recht op verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van en/of over jou hebben;
 • onder bepaalde omstandigheden, het recht op beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van en/of over jou hebben;
 • het recht op overdracht van jouw gegevens, maar alleen als wij de Persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 1. Verzoeken, vragen, opmerkingen, complimenten of klachten

Mocht je één of meerdere van de bovenstaande rechten willen uitoefenen of heb je vragen, opmerkingen, complimenten en/of klachten naar aanleiding van deze Privacyverklaring of de wijze waarop Sputnik Jewelry jouw Persoonsgegevens verwerkt, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. Je kunt ons mailen via info@sputnikjewelry.com of een bericht via WhatsApp sturen via 06-21605000.

Je krijgt binnen vier weken antwoord van ons op jouw verzoek, vraag, opmerking compliment en/of klacht.

Het kan zijn dat je niet tevreden bent met de wijze waarop wij jouw klacht hebben afgehandeld of de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken. In een dergelijk geval kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om daar jouw klacht voor te leggen.

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden gepubliceerd op de Website. Wij adviseren je daarom om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 15 juli 2020.

COOKIEVERKLARING

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein databestandje dat tijdens het bezoek aan een website op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. In dit bestandje worden gegevens bewaard zoals voorkeursinstellingen, bestelgegevens of bezoekersinformatie. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites.

Waarom gebruiken wij cookies?

Met behulp van cookies zorgt Sputnik Jewelry er onder meer voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren. Wij maken het surfen op onze website makkelijker voor je. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

Soorten cookies

Sputnik Jewelry gebruikt drie soorten cookies:

 1. Essentiële cookies: dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat je de website kunt bezoeken en van bepaalde functies op de website gebruik kunt maken. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 2. Functionele cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wanneer je als websitebezoeker de website aanpast aan de hand van jouw voorkeuren, bijvoorbeeld door de taal- of locatie-instellingen te wijzigen, de website de door jou ingestelde voorkeuren zal onthouden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 3. Analytische cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wij je van een betere website-ervaring kunnen voorzien. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij in principe geen toestemming nodig, zolang de wijze van het gebruik van deze cookies voldoet aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens daaraan stelt. Eén van die eisen is bijvoorbeeld dat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Wij voldoen aan deze eisen. Als wij in te toekomst niet-geanonimiseerde analytische cookies plaatsen, dan zullen wij dat alleen doen nadat wij jouw toestemming hiervoor hebben gevraagd en ontvangen.

Sputnik Jewelry maakt momenteel geen gebruik van advertentiecookies.

Blokkeren van cookies

Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Je dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website van Sputnik Jewelry niet of niet optimaal kunnen functioneren wanneer je cookies blokkeert. Informatie over de cookiesinstellingen voor de meest gebruikte browsers kun je hieronder vinden.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan door ons worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden gepubliceerd op de website. Wij adviseren je daarom om deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen. Deze cookieverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 15 juli 2020.